Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om hvilken avtale som er inngått mellom Forsvaret og Kolo Veidekke, med henvisning til at Forsvaret bisto med veibrøyting

Datert: 20.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Hamar Arbeiderblad kunne vi 12. februar 2008 lese at Forsvaret bisto Kolo Veidekke med brøyting av Trysilvegen i Hedmark.

Hvilken avtale er inngått mellom Forsvaret og Kolo Veidekke, og hvilket omfang har denne avtalen og eventuelle andre avtaler ellers i landet?


Les hele debatten