Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Om behov for stabilitet og forutsigbarhet i fiskerinæringens rammebetingelser

Datert: 21.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Fiskerinæringen er viktig for bosetting og verdiskaping i Norge. Regjeringen har gitt næringen 2 år med strukturfrys, runden med NOx-avgift, strengere leveringsforpliktelser, distriktskvoteordning og mer subsidier til konkurrerende skipsfart. Kystfiskeutvalget la nylig frem forslag til radikale endringer i kvotesystemet, og Regjeringen vil nå ha en ny bred debatt om helt grunnleggende vilkår for fiskerne.

Ser ikke statsråden at det er behov for stabilitet og forutsigbarhet i fiskerinæringens rammebetingelser?


Les hele debatten