Spørretimespørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å bidra til at alle får lik rett til trygderefusjon for fysioterapitjenester, med bakgrunn i kommunenes forskjellsbehandling

Datert: 26.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Romerikes Blad 23. februar 2008 peker på en enorm forskjellsbehandling når det gjelder rett til fysioterapitjenester. Personer med lidelser som krever behandling må vente i måneder og år fordi kommunene ikke har opprettet tilstrekkelig antall avtalehjemler for fysioterapeuter, og dermed rett til trygderefusjon for pasienten. Mange blir tvunget til å velge en behandler uten avtale og betaler behandlingen av egen lomme for å kunne være i arbeid.

Vil statsråden bidra til at alle får lik rett til trygderefusjon?


Les hele debatten