Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til finansministeren

Om å bidra til at SkatteFUNN-ordningen videreføres og utvides

Datert: 27.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): SSBs evaluering av SkatteFUNN-ordningen ble lagt frem 17. januar 2008, og evalueringsrapporten bekrefter at ordningen har vært svært vellykket mht. å stimulere til økt FoU i næringslivet. En krone i SkatteFUNN-subsidier har utløst to kroner i FoU-innsats fra bedriftene.

Vil statsråden bidra til at SkatteFUNN-ordningen videreføres og utvides, bl.a. i tråd med anbefalingene fra næringslivet?


Les hele debatten