Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om videresalg av Kårstøanleggets gratiskvoter, da anlegget har stått stille i mange uker pga. svake priser i markedet

Datert: 27.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Regjeringens forslag til nasjonal allokeringsplan for kvotehandelssystem i perioden 2008-2012 tildeles Naturkrafts anlegg på Kårstø gratiskvoter. Gasskraftverket har et årlig utslipp på 1,239 mill. tonn CO2. I planen får Kårstø ca. 80 prosent av utslippene gratis, som gir dem 991 000 tonn CO2 kvoter pr år. Kårstø-anlegget har stått stille i mange uker pga. svake priser i markedet. Kvotepris på 20 euro kan gi Kårstø god gevinst for videresalg.

Hvordan vil statsråden forholde seg til videresalg av slike gratiskvoter?


Les hele debatten