Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om hva som gjøres for at de årlige milliardene til bruk for å hindre avskoging i tropiske regnskoger fremmer utvikling, da årsakene kan være sammensatte og skyldes forhold utenfor skogsektoren

Datert: 14.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Årsakene til avskoging kan være sammensatte og skyldes forhold utenfor skogsektoren, for eksempel svak regulering/korrupsjon og underutvikling. Dette tilsier at kriteriene for bruk av 3 milliarder kroner årlig for å hindre avskoging i tropiske regnskoger ikke bare er kortsiktig reduksjon i trehugst, men også mer langsiktige utviklingsmål. Bedre styresett, fattigdomsbekjempelse og alternativer til skogdrift er sentrale stikkord.

Hva konkret vil Regjeringen gjøre for at bruken av skogmilliardene fremmer utvikling?


Les hele debatten