Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for verdige forhold for pleietrengende i Nesna kommune, hvor personer i sykehjem får bade/dusje to ganger i måneden

Datert: 12.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I Nesna kommune får personer i sykehjem bade/dusje to ganger i måneden. I svar på skriftlig spørsmål nr. 553 svarte statsråden: "Det er på generell basis ikke god nok omsorg for pasienter å begrense dette til to ganger i måneden dersom pasienten ønsker vask og stell oftere." Statsråden pekte på at faglig ansvarlige måtte foreta nødvendige vurderinger knyttet til dette. I Nesna skjer tydeligvis ikke dette.

Vil statsråden ta sitt ansvar og sørge for verdige forhold for pleietrengende i Nesna, som lovet på Soria Moria?


Les hele debatten