Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 15.02.2008
Spørsmålet er trukket tilbake

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Fra 1. november 2003 ble det åpnet for salg av reseptfrie legemidler utenom apotek. Kun et fåtall legemidler selges utenom apotek, blant annet for at man skulle kunne høste erfaringer av ordningen. Ordningen ble evaluert av Statens Legemiddelverk, SLV, i 2006, og deres konklusjoner er positive, både når det gjelder forbruk, pris og tilgjengelighet. På bakgrunn av dette foreslår SLV å utvide ordningen til flere reseptfrie legemidler.

Har statsråden tenkt å følge opp denne evalueringen, og i så fall på hvilken måte?


Les hele debatten