Muntlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til statsministeren

Om å gi en forsikring om at pensjonsforliket ligger fast i Stortinget, med bakgrunn i ulike uttalelser om AFP-ordningen

Datert: 27.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): Jeg skal bruke mine tilmålte minutter med statsministeren til å adressere vårens lønnsoppgjør og håndtering av de vanskelige AFP-spørsmålene.

Det er jo slik at både pensjonsspørsmål og som en del av det også Regjeringens håndtering av AFP-spørsmål i forbindelse med vårens lønnsoppgjør, er forankret i et pensjonsforlik på Stortinget. Det var et bredt forlik og et nødvendig forlik, fordi det sikrer stabilitet og fasthet rundt et så langsiktig og viktig spørsmål i mange, mange år framover.

Så ser vi at her er noe av det rituelle spillet før forhandlingene. Det er usedvanlig viktige forhandlinger, jeg må si også utover AFP, fordi denne vårens lønnsoppgjør kan være ganske avgjørende for om vi kan ta vare på de gode tilstandene som vi har i det norsk arbeidsmarkedet nå, med lav arbeidsledighet. Det ligger derfor et stort ansvar på partene, også når det gjelder Regjeringens bidrag. Jeg innser det. Jeg har heller ikke tenkt å frata statsministeren det nødvendige handlingsrom han må ha for å møte dette, ved å spisse til noen situasjon her i denne sal. Men vi må vel kunne si at siden det er et bredt pensjonsforlik, er det også et litt annerledes parlamentarisk grunnlag for håndtering av AFP-spørsmål enn det er av andre. Derfor følger jeg med et meget skarpt øye med på det som sies og skrives.

Jeg har registrert at statsministeren sier at det skal bli en minst like god AFP-ordning som det er i dag. Jeg er helt enig i at det er grunnlag for det i AFP-forliket. Med justeringer av AFP-ytelser kombinert med stor adgang til å tjene penger ved siden av, er det etter mitt skjønn ikke bare en litt bedre, men en meget bedre AFP-ordning, og jeg vi si også mer attraktiv.

Jeg ser at noen av partene snakker om at her er det grunnlag for å ha en uendret AFP-ordning. Det er ikke forenelig med det pensjonsforliket som foreligger. Og så ser jeg at LOs leder …

Så ser jeg at LOs leder velger de litt kryptiske ordene: på nivå med dagen i dag. Jeg skal ikke be statsministeren tolke dette, men jeg vil bare be om at han gir forsikring - noe jeg regner med han vil - om at pensjonsforliket ligger fast i Stortinget.


Les hele debatten