Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å sikre saksbehandlere i NAV kompetanse om brukernes behov og rettigheter, slik at funksjonshemmede og psykisk syke blir møtt på en verdig måte

Datert: 28.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Søndag 24. februar d.å. omtalte Aftenposten Sivilombudsmannens rapport om hvordan en rekke funksjonshemmede og psykisk syke opplever sitt forhold til NAV. I rapporten ble det avdekket at saksbehandlere manglet elementær kunnskap om brukernes behov og muligheter, samt at saksbehandlere hadde forutinntatte holdninger om hvordan brukernes helseproblemer innvirket på behov og muligheter.

Hva vil statsråden foreta seg for at saksbehandlerne sikres elementær kompetanse, slik at brukerne blir møtt på en verdig måte?


Les hele debatten