Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å ta initiativ til norsk medlemskap i Euratom, da flere forskere anbefaler at Norge engasjerer seg mer i nukleær forskning

Datert: 28.02.2008
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 05.03.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norge har gjennom EØS-avtalen valgt å stå utenfor Euratom. Dermed står Norge utenfor EU-programmer som omhandler blant annet nukleær sikkerhet, strålevern, spredning av radioaktivt materiale og radioaktivitet i naturen. Flere forskere anbefaler nå norsk medlemskap i Euratom, og mener dette bør gjøres uavhengig av politikernes standpunkt til kjernekraft. Thoriumutvalget har også anbefalt at Norge engasjerer seg mer i nukleær forskning.

Vil Regjeringen ta initiativ til norsk medlemskap i Euratom?


Les hele debatten