Spørretimespørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å redusere skjemabelastningen for næringslivet

Datert: 28.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Næringslivet i Norge opplever en tyngende skjemabelastning fra det offentlige. Ifølge en oversikt fra Oppgaveregisteret ble det registrert 12 nye skjemaer i 2007.

Mener statsråden det er viktig å redusere skjemabelastningen for næringslivet, og når skal eventuelt antall skjemaer næringslivet må forholde seg til, reduseres?


Les hele debatten