Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å sørge for en oversikt over norske skadde befal og soldater i internasjonale oppdrag, som kunne bidra til at antallet senskader blir redusert

Datert: 28.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret har visstnok ingen oversikt over norske skadde befal og soldater som har vært ute i internasjonale oppdrag.

Vil statsråden sørge for at en slik oversikt finnes, og på den måten kunne være med å bidra til at antall senskader blir redusert?


Les hele debatten