Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt det ikke svekker tilliten til økologisk melkeproduksjon at det er gitt unntak fra løsdriftskravet

Datert: 28.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Økobønder fikk i 2001 en 10 års overgangsperiode for å oppfylle kravet om løsdrift i melkeproduksjonen. I konvensjonell produksjon er det krav om overgang til løsdrift innen 2024. Til tross for dette har statsråden gitt økologiske besetninger under 35 kyr varig unntak fra løsdriftskravet. Norsk økologisk landbruk vil med dette vedtaket gå på akkord med sine egne etiske prinsipper.

Hva er det faglige grunnlaget statsråden har basert sitt vedtak på, og ser statsråden at dette svekker tilliten til økologisk melkeproduksjon?


Les hele debatten