Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvilke konsekvenser det bør få for giftslamdumpingen ved Malmøykalven i indre Oslofjord at slammet er dumpet i strid med forutsetningene

Datert: 28.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Dumpingen av giftslam ved Malmøykalven i indre Oslofjord er en konstant verkebyll. Siste utvikling er at Statens forurensningstilsyn har anmeldt Oslo havn og Secora til politiet fordi slammet er dumpet i strid med forutsetningene. Videre har Nesodden kommune opphevet reguleringsplanen for dumpingen.

Hvilke konsekvenser mener statsråden at dette bør få for den pågående giftslamdumpingen ved Malmøykalven?


Les hele debatten