Spørretimespørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 28.02.2008
Spørsmålet er trukket tilbake

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): 12. februar i år lanserte statsråden en tiltakspakke for rimelig kraft til industrien. Ett av tiltakene var "å oppfordre industrien til å samarbeide om kraftproduksjon". NRK tolket dette til å bety fortsatt privat eierskap i vannkraft. En slik formulering vil i tilfelle være i strid med Regjeringens hjemfallspolitikk.

Kan statsråden bekrefte at fortsatt eierskap i vannkraftproduksjon vil være en del av tiltakspakken for å sikre industrien rimelig kraft?


Les hele debatten