Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å sørge for tilstrekkelige ressurser til fylkeskommunenes arbeid med regional utvikling

Datert: 04.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Regional utvikling blir en viktig oppgave for fylkeskommunene i framtiden. Fylkeskommunene kan arbeide med regional utvikling på tvers av kommune- og fylkesgrenser og dermed se større regioner i sammenheng. Skal så skje, er det nødvendig at alle fylkene har ressurser til slikt arbeid. I dag er det svært, svært store forskjeller mellom fylkene.

Mener statsråden at dette vil bli viktige oppgaver for fylkeskommunene i framtida, og vil statsråden sørge for at alle tildeles tilstrekkelige ressurser til arbeidet?


Les hele debatten