Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Om at Fjordlaks har blitt pålagt nedslakting av ørret for å minske faren for spredning av VHS-virus, til tross for at det i fagmiljøene er stor vitenskapelig tvil knyttet til nødvendigheten av tiltaket

Datert: 05.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Mattilsynet har pålagt Fjordlaks nedslakting av 2 millioner ørret for å minske faren for spredning av VHS-virus. Vedtaket har stor økonomisk betydning. I fagmiljøene er det stor vitenskapelig tvil og kunnskapsmangel knyttet til nødvendigheten av tiltaket. Statsråden viser i svar på et spørsmål om VHS-viruset at ingen land skiller mellom ulike undertyper av dette.

Vil Regjeringen innta en mer aktiv holdning i saken, og skaffe et bedre faglig grunnlag for Mattilsynets håndtering av VHS?


Les hele debatten