Spørretimespørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om at forslag til innskjerpinger i regelverket for hummerfiske vil kunne gi store negative konsekvenser

Datert: 05.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): I forslag til regulering av hummerfiske er det på høring vesentlige innskjerpinger i regelverket. Foreslåtte endringer er kompliserte og lite anvendelige og vil være vanskelig å etterleve, selv om intensjonene var harmonisering og forenkling. Med disse forslagene vil resultatet bli økt ulovlig fiske, angiveri, anmeldelser og en ødelagt kystkultur, noe som igjen vil medføre en voldsom kostnadsøkning for kontrolltiltak og økte hummerpriser.

Ser statsråden at disse endringene vil kunne gi store negative konsekvenser?


Les hele debatten