Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Om å forsikre at mapper med elevers arbeider, mål, evalueringer og lignende blir behandlet, oppbevart og slettet i henhold til personvernloven

Datert: 06.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I flere skoler innføres ordninger med individuelle utviklingsplaner og mapper hvor elevers arbeider, mål, måloppnåelse, evalueringer, personlige utfordringer og lignende blir lagret.

Kan statsråden forsikre om at disse planer og mapper blir behandlet, oppbevart og slettet i henhold til personvernloven, og kan statsråden redegjøre for om det er noen form for retningslinjer når det gjelder hva slags informasjon slike mapper og planer kan inneholde?


Les hele debatten