Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Om å erverve mer kunnskap om riktig fôring av elg for å holde den borte fra veg og jernbane og redusere påkjørselsproblemet

Datert: 28.02.2008
Besvart: 12.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Elgpåkjørsler påfører samfunnet store kostnader. Elgen følger årlige trekkruter og samler seg i enkelte vinterbeiteområder. Bevisst og riktig fôring av elg har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å holde den borte fra veg og jernbane.

Ser statsråden det som interessant å inngå mer forpliktende og langsiktig økonomisk samarbeid med grunneiere og forskning på dette området, slik at en kan redusere påkjørselsproblemet og erverve mer kunnskap om virkningen av tiltaket?


Les hele debatten