Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til barne- og likestillingsministeren

Om å ta i bruk ledige plasser for enslige mindreårige asylsøkere, bl.a. ved Cocoon Ressurssenter, der kvalifisert personell kan gi hjelp til barn med spesielle oppfølgingsbehov for barnevernstjenester

Datert: 06.03.2008
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 12.03.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): I Soria Moria-erklæringen sier Regjeringen at den vil ha et særlig fokus på mindreårige asylsøkeres rettigheter og livssituasjon. De siste dagers oppslag om enslige asylsøkerbarn på et overfylt Hvalstad asylmottak i Asker har opprørt mange. Samtidig er det ledige, godkjente plasser for enslige mindreårige asylsøkere, bl.a. ved Cocoon ressurssenter, der kvalifisert personell kan gi hjelp til barn med spesielle oppfølgingsbehov for barnevernstjenester.

Er Regjeringen villig til å ta i bruk godkjente institusjoner?


Les hele debatten