Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at alle de regionale helseforetakene oppretter et personvernombud

Datert: 06.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Helsetjenesten behandler svært sensitive og omfattende opplysninger om enkeltmennesker. Det har vært flere uheldige hendelser som viser at personvernet ikke er godt nok ivaretatt i helsetjenesten. Datatilsynet har anbefalt at helseforetakene oppretter et personvernombud. Det er pr. i dag bare ett RHF som har et slikt ombud.

Vil statsråden sørge for at alle de regionale helseforetakene oppretter et personvernombud?


Les hele debatten