Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Om utlevering av opplysninger om norske passasjerer som kommer inn i amerikansk luftrom

Datert: 06.03.2008
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 12.03.2008 av justisminister Knut Storberget

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I henhold til en avtale mellom EU og USA kan amerikanske luftfartsmyndigheter kreve utlevert omfattende opplysninger om passasjerer som kommer inn i amerikansk luftrom. Norge er ikke part i avtalen, og det kreves derfor samtykke fra passasjeren eller Datatilsynet for å utlevere slike opplysninger. Flyselskapet Continental utleverer likevel passasjeropplysninger om norske passasjerer til amerikanske myndigheter.

Med hvilken hjemmel blir disse opplysningene utlevert?


Les hele debatten