Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om utarbeidelse av ny personregisterlov

Datert: 06.03.2008
Besvart på vegne av: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 12.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Har Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) kompetanse til å utarbeide ny personregisterlov, og vil en overføring til FAD sikre at loven kommer raskere til behandling i Stortinget?


Les hele debatten