Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om å ta initiativ til at personvernombud oppnevnes innenfor statlige virksomheter

Datert: 06.03.2008
Besvart på vegne av: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 12.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Vil statsråden ta initiativ til at personvernombud oppnevnes innenfor statlige virksomheter, og når vil Fornyings- og administrasjonsdepartementet få sitt eget personvernombud?


Les hele debatten