Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilket nivå kvaliteten på pasientbehandlingen skal ligge på, med bakgrunn i at fagmiljøene på Rikshospitalet er bekymret for at budsjettkuttene vil ramme kvaliteten på tjenestene

Datert: 06.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): De siste ukene har det kommet meldinger fra fagmiljøene på Rikshospitalet om bekymring for budsjettkuttene og at disse vil ramme pasientbehandlingen. Blant annet vises det til at god nok behandling ikke er tilfredsstillende, men at det skal gis best mulig behandling. Det fremkommer at flere leger vurderer å gå av med AFP eller å gå over til private helseinstitusjoner, dersom kvaliteten på tjenestene svekkes.

Hva er statsrådens vurdering av hvilket nivå kvaliteten skal ligge på?


Les hele debatten