Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om å foreta en gransking av barnevernet for å sikre barn og unge et tilbud som er tilpasset deres behov, med bakgrunn i bekymring knyttet til prispress og kortsiktighet

Datert: 06.03.2008
Besvart: 02.04.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Riksrevisjonen har foretatt en virksomhetsanalyse av Bufetat. Resultatet viser manglende styring og kontroll. Riksrevisjonen ber Barne- og likestillingsdepartementet og Bufetat sikre at barn og unge får et tilbud som er tilpasset deres behov. Mange ansatte på institusjoner melder om bekymring knyttet til prispress og kortsiktighet, og manglende fokus på kvalitet og barnas behov.

Vil statsråden foreta en gransking av barnevernet for å sikre at barn og unge får et tilbud av god kvalitet som er tilpasset deres behov?


Les hele debatten