Spørretimespørsmål fra Arne L. Haugen (A) til nærings- og handelsministeren

Om nye forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken gruver i Meldal kommune

Datert: 10.03.2008
Besvart: 02.04.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Arne L. Haugen (A)

Spørsmål

Arne L. Haugen (A): NHD eier Løkken gruver i Meldal kommune, etter hjemfall til staten ved avvikling av driften i 1987. Effekten av forurensningsbegrensende tiltak som den gang ble iverksatt er i ferd med å avta, og kommunen er svært bekymret over denne utviklingen. SFT definerer forurensningspotensialet fra disse gruvene som det største og mest kompliserte av sitt slag i Norge, og det er enighet om at nye tiltak er nødvendig. Kommunen ønsker et pilotprosjekt med ionerenseanlegg for å rense gruvevannet.

Hva mener statsråden om denne saken?


Les hele debatten