Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å snu den negative utviklingen i opplandstrafikken, der veibevilgningene er de laveste i landet til tross for at flere mennesker har omkommet

Datert: 13.03.2008
Besvart: 02.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ikke siden 1992 har flere mennesker omkommet i opplandstrafikken, enn i 2007. I fjor ble 28 personer drept på vegene i fylket og mer enn 500 personer skadet. Samtidig er vegbevilgningene til vedlikehold og investeringer for Oppland fylke de laveste i landet, og etterslepet på vedlikehold bare øker.

Hvorledes vil statsråden snu den negative utviklingen?


Les hele debatten