Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om å endre rovviltpolitikken, i lys av at bjørn har angrepet mennesker i Sverige

Datert: 27.03.2008
Besvart: 02.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Nå har det skjedd igjen; en mann angrepet av bjørn i Sverige. Våren 2008 starter slik høsten 2007 ble avsluttet, rovvilt angriper mennesker. Da rovviltpolitikken ble behandlet, ble de som hevdet at nærhet til rovvilt kunne medføre fare og at folk i rovviltområdene i dag føler frykt og endrer sin adferd, slik forskning i Nord-Trøndelag dokumenterer, latterliggjort.

Ser statsråden at rovviltpolitikken er bygget på feil grunnlag og oppfatninger, og ser han behov for å endre kurs i lys av episodene i Sverige?


Les hele debatten