Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre lokalpolitisk forankring før bruk av veiprising, da det er grunn til å frykte at det blir et nytt statlig verktøy for å tvinge frem brukerbetaling

Datert: 27.03.2008
Besvart: 02.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statsråden varsler at forskrifter til Stortingets lovvedtak om vegprising skal ut på bred høring. Samtidig forsikrer statsråden at det hele tiden har vært en klar forutsetning at en må ha lokal forankring før vegprising blir satt i verk. Bompengefinansiering har utviklet seg fra supplerende til hovedfinansiering ved statlig vegbygging. Det er grunn til å frykte at vegprising blir et nytt statlig verktøy for å tvinge frem brukerbetaling.

Vil statsråden sikre bruk av folkeavstemming før bruk av vegprising?


Les hele debatten