Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Datert: 27.03.2008
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Frafall i videregående skole er et voksende problem. Mitt hjemfylke Finnmark er blant de fylkene som sliter mest med dette. Det kan være mange årsaker til at elever velger å avslutte en utdanning. Mange må imidlertid flytte hjemmefra for å ta ønsket utdanning. Tilbudet av boliger til elever i videregående skoler er ofte små private hybler eller kollektiver.

Kan statsråden si noe om i hvilken grad Husbanken bistår kommuner og fylker med å tilrettelegge bosituasjonen for elever i videregående skole?


Les hele debatten