Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om fremdriftsplanen for den sterkt belastede Oslotunnelen og dobbeltsporet Oslo-Ski, som er en forutsetning for Oslopakke 3

Datert: 02.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Tre statsråder innkalte til pressekonferanse den 31. mars for å fortelle at Regjeringen hadde bestemt at det på statsbudsjettet for 2009 skulle bevilges penger til dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg. Det er bra for de reisende på Vestfoldbanen.

Hvordan er fremdriftsplanen for den sterkt belastede Oslotunnelen og dobbeltsporet Oslo-Ski, som er en forutsetning for Oslopakke 3?


Les hele debatten