Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 02.04.2008
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I desember 2007 bestemte Regjeringen seg for å droppe lagring av CO2 fra testrenseanlegget på Mongstad fordi det ble for dyrt. I ettertid har det kommet opp forslag til løsning med langt lavere kostnader. Forslaget dreier seg om å ta i bruk eksisterende rørledning fra Trollfeltet til transport og lagring av CO2 i Johansen-formasjonen.

Hva er statsrådens vurdering av en slik løsning for å få "månelandingsprosjektet" på sporet igjen, og starte med transport og lagring fra testanlegget allerede fra 2011?


Les hele debatten