Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til utenriksministeren

Om hvorvidt ikke nedbyggingen av Høgskolen i Narviks studentkvote fra Russland bidrar til å svekke vår nordområdesatsing og Russland-kontakt

Datert: 12.03.2008
Besvart: 09.04.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Høgskolen i Narvik (HIN) har fått redusert antallet russiske kvotestudenter fra tidligere 90 og ned til ca. 15 i 2010 etter Regjeringens opplegg. Ifølge Regjeringen tillegges det ikke særlig vekt at russiske kvotestudenter ved Høgskolen i Narvik bidrar i forbindelse med Regjeringens nordområdesatsing. Færre russiske studenter vil også svekke fundamentet for høgskolen.

Er utenriksministeren enig i at nedbyggingen av HINs studentkvote fra Russland også bidrar til å svekke vår nordområdesatsing og Russland-kontakt?


Les hele debatten