Spørretimespørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om endringer i finansieringsordningene for utenlandsstudenter

Datert: 06.03.2008
Besvart: 09.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Antallet utenlandsstudenter går fortsatt ned, i strid med intensjonene i Kvalitetsreformen. På verdensbasis blir det flere studenter som tar utdanning utenfor hjemlandet. Økonomiske forhold er nok én viktig årsak til nedgangen i utenlandsstudenter. Regjeringen hevder de vil satse på flere utenlandsstudenter.

Hvorfor har ikke statsråden foreslått endringer i finansieringsordningene for utenlandsstudenter slik at alle, uansett økonomi, skal få mulighet til å ta en helgradsutdanning i utlandet?


Les hele debatten