Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Om menneskerettighetssituasjonen i Kina, med bakgrunn i signaler om at De olympiske leker har bidratt til en innstramming i maktbruk

Datert: 02.04.2008
Besvart: 02.04.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Igjen ser vi at tibetanernes kamp mot en brutal overmakt er i alle medier. Igjen ser vi at et undertrykkelsesapparat, som noen av oss kanskje hadde skjøvet på avstand og kanskje hadde glemt fordi det har vært stille om det en stund, er mobilisert, og igjen ser vi at samtale og kommunikasjon er erstattet med vold og overgrep.

Mediebildet handler om tibetanernes kamp, som vi har kjent i mange tiår, men de er egentlig bare bilde på en større kamp som handler om menneskerettigheter, som handler om hvordan minoriteter blir behandlet i en av verdens store supermakter, nemlig Kina, en makt som har en økonomisk slagkraft, som har en politisk slagkraft og etter hvert også en militær slagkraft, som gjør seg dramatisk gjeldende på den internasjonale arena. Tibetanernes åndelige leder Dalai Lama har bedt om dialog, har bedt om møte med kinesiske myndigheter, og har blitt, nokså bryskt, avvist. Amnesty signaliserer at De olympiske leker snarere har bidratt til en innstramming i forhold til maktbruk enn den åpningen som IOC var lovet, og som antakelig er en del av IOCs kontrakt. Jeg har merket meg at IOC-medlem Gerhard Heiberg, som jo er IOCs fremste talsmann i Norge, sier at menneskerettighetssituasjonen i Kina er blitt bedret gjennom de siste årene. Jeg har også merket meg at han trekker litt på i hvilken grad og på hvilke måter han vil ta opp dette med kinesiske myndigheter.

Er statsråden enig med Gerhard Heibergs vurdering i at menneskerettighetene har blitt bedre i Kina?


Les hele debatten