Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om å revurdere tildeling av gratiskvoter til gasskraftverk, i lys av at Regjeringen har gitt kvoter det ikke er behov for som kan selges på markedet

Datert: 02.04.2008
Besvart: 02.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Jens Stoltenberg ønsket så sterkt å bygge gasskraftverk uten rensing på Kårstø, at han felte en regjering for å få det til. Begrunnelsen var at en desperat trengte den kraft som skulle produseres ved dette gasskraftverket. Nå vet vi at gasskraftverket i lange perioder ikke er i stand til å produsere til den pris markedet er villig til å betale. I denne situasjonen har Regjeringen gitt gratiskvoter langt ut over det som det er behov for ved dette gasskraftverket, ved det som nå ser ut til å bli normaldrift. Vi har altså et gasskraftverk som har full dekning med gratiskvoter, pluss kvoter tildelt av staten som de kan selge i markedet for inntil 150 mill. kr i året.

Venstre er for å bruke kvotesystemet. Men vi er òg for å bruke sunn fornuft. Det er ikke det som er brukt når en gir så store og romslige ordninger for Statkraft og StatoilHydro, mens en i kvotesystemet har lagt opp til at ny virksomhet ikke skal få gratiskvoter. Det opplegget Regjeringen har gått inn på, setter kvotesystemet i vanry, det bidrar til å undergrave klimapolitikken. Derfor er mitt spørsmål til statsråden:

I lys av den erfaring en nå høster, er han enig i at det er urimelig å tildele gasskraftverket på Kårstø et slikt omfang med gratiskvoter? Og er han i lys av de erfaringer som nå er gjort, villig til å revurdere denne delen av kvotesystemet?


Les hele debatten