Muntlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å kutte bistand til Tanzania som følge av manglende politisk vilje til å bekjempe korrupsjon

Datert: 02.04.2008
Besvart: 02.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I påsken kom det frem at 150 mill. bistandskroner til Tanzania mest sannsynlig er forsvunnet. Dette er såkalt budsjettstøtte. Norsk kontroll, slik jeg har forstått det, går ut på at mottakerlandet selv har ansvaret for kontrollen. Det er for så vidt en interessant variant når det gjelder kontroll med norske skattepenger, men la det ligge nå.

Ifølge ABC Nyheter den 27. mars innrømmer miljø- og utviklingsministeren at man i Norge har vært naiv. Ja, statsråden har rett i at noen har vært naive. Men det har ikke manglet på advarsler, og denne skandalen bør, etter vårt syn, ikke komme overraskende.

Danmark har bestemt seg for å kutte i sin bistand til Tanzania som følge av manglende politisk vilje til å bekjempe korrupsjon. En representant for den norske ambassaden i Tanzania uttaler at Norge heller ønsker dialog enn både gulrot og pisk. Dialog er bra, men til hvilken pris? Og når statsråden nå innrømmer naivitet, vil jeg spørre om Norge vil velge å være kanskje litt mindre naiv og følge Danmarks eksempel og kutte bistanden til Tanzania. Eller mener statsråden at man fortsatt kan løse dette med mer dialog?


Les hele debatten