Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Om å sikre at russiske fartøyer som legger til kai i Nord-Norge, er underlagt den samme grad av kontroll som land- og lufttrafikken

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Norge bruker store ressurser på forvaltningen av den norsk-russiske grensen samt drift av grensestasjonen ved Storskog. Flytrafikk fra Russland underlegges også behørig kontroll ved ankomst.

Hva gjøres for å sikre at også krabbetrålere og andre russiske fartøyer som legger til kai i Nord-Norge er underlagt den samme grad av kontroll som land- og lufttrafikken?


Les hele debatten