Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 03.04.2008
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Det totale vannkraftpotensialet i Norge er av NVE beregnet til 205,3 TWh. Av dette er 119,7 TWh-utbygget og 44,2 TWh er vernet mot vannkraftutbygging. Den gjenstående vannkraftreserven er beregnet til rundt 39 TWh som er et betydelig kraftpotensial. I en tid der fokus på miljøvennlig kraftproduksjon er stort, påligger det Norge et ansvar å vurdere landets uutnyttede kraftreserve for miljøvennlig vannkraftproduksjon.

Hvordan ser Regjeringen på mulighetene for å bygge ut det resterende vannkraftpotensialet i Norge?


Les hele debatten