Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om fornybar energi bør gis særskilt prioritet på budsjettet for høyere utdanning i 2009

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I Dagens Næringsliv 10. mars peker statsråden på behov for kompetanseheving innenfor området fornybar energi. Mens det er politisk enighet om økt satsing på klimaforskning, foreligger ikke samme avklaring når det gjelder høyere utdanning innenfor fornybar energi. I artikkelen vises det til konkrete planer for satsing på "grønn energi" på flere universiteter og høyskoler.

Vil statsråden vurdere om fornybar energi bør gis særskilt prioritet på budsjettet for høyere utdanning i 2009?


Les hele debatten