Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at også norske kvinner får tilgang til HPV-vaksine

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Tidligere har Folkehelseinstituttet anbefalt at HPV-vaksinen blir tatt med i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Nå har også Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet gått ut med en slik anbefaling. I mange andre land som vi vanligvis sammenligner oss med er HPV-vaksinen innført.

Vil statsråden nå følge rådet fra Folkehelsa og Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet, og sørge for at også norske kvinner får tilgang til HPV-vaksine?


Les hele debatten