Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til utenriksministeren

Om utvidelse av åpningstiden på den norsk-russiske grensen, og hvorvidt Politiet, Tollvesenet og Mattilsynet er klare for en slik utvidelse

Datert: 03.04.2008
Fremsatt av: Sonja Irene Sjøli (H)
Besvart: 09.04.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Det er positivt at Norge ønsker å utvide åpningstiden ved grensestasjonen på Storskog for å legge enda bedre tilrette for kontakt og samhandel mellom Norge og Russland i nord.

Er Politiet, Tollvesenet og Mattilsynet klare for en slik utvidelse, budsjettmessig og logistisk, og hvordan er dialogen med russiske myndigheter når det gjelder utvidelse av åpningstiden på den norsk-russiske grensen?


Les hele debatten