Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å bedre prosjektarbeid og kvalitetssikring av anbudskonkurranser for å unngå erstatningsansvar grunnet kostnadssprekk

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med utlysing av ny anbudskonkurranse på Hardangerbrua varsler Skanska, entreprenøren som hadde det billigste tilbudet på bygging av tilførselsveier og tunneler til broen, at de vil kreve erstatning for utgifter til anbud og tapt fortjeneste. Også andre store prosjekter er stanset pga. kostnadssprekk.

Hva gjør statsråden for å bedre både prosjektarbeid og kvalitetssikring og unngå anbudstabber og erstatningsansvar dersom prosjekter må behandles på nytt grunnet kostnadssprekk?


Les hele debatten