Spørretimespørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Om hvordan Regjeringen vurderer russisk kontroll av egne fiskefartøy i vernesonen i forhold til Norges rettigheter og plikter i egenskap av kyststat

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Havretten gir Norge ansvaret for å utøve fiskerijurisdiksjon i Fiskevernsonen ved Svalbard. Nordlys melder at den russiske statlige fiskerikomiteen har fått ressurser til å sende 2 fartøy bemannet med styrker fra FSBs grensevaktstyrker, tilsvarende norske kystvaktstyrker, for inspeksjon av russiske fiskefartøy i vernesonen. Russerne har rett til å kontrollere egne fartøy i andre farvann.

Hvordan vurderer Regjeringen et slikt tiltak fra russisk side i forhold til Norges rettigheter og plikter i egenskap av kyststat?


Les hele debatten