Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om å vurdere de mulighetene ny kabelteknologi åpner i forhold til planlagt linjeutbygging i luftspenn

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Av artikkel i Bergens Tidende 31. mars går det frem at en ny kabelteknologi til overkommelig kostnad kan erstatte de tradisjonelle alternativene til luftspenn. Flere steder i landet er det planlagt fremføring av kontroversielle luftspenn. Det synes å være ulike syn i fagmiljøene på om den nye teknologien er et aktuelt alternativ til planlagte luftspenn.

Hvordan vurderer statsråden de mulighetene ny teknologi åpner i forhold til planlagt linjeutbygging?


Les hele debatten