Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Om Mattilsynets avdekking av dyretragedier i landbruket, og hvilken effekt forslaget om ny dyrevelferdslov vil kunne ha

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): De siste to årene har Mattilsynet avdekket om lag 25 såkalte dyretragedier i landbruket, hvor bønder utsetter husdyrene sine for vanskjøtsel, mangel på fôr og vann. Mange tilfeller oppdages ikke før hele besetningen er sultet i hjel eller må avlives av andre årsaker. Regjeringen har kommentert saken med at den vil legge frem en ny dyrevelferdslov til neste år.

Hva vil Regjeringen foreta seg med denne uverdige situasjon i norsk landbruk på kort sikt, og hvilken effekt tror statsråden at lovforslaget vil kunne ha?


Les hele debatten