Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om Thoriumutvalgets rapport vil forelegges Stortinget i egnet form

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Thoriumutvalgets rapport hadde mange anbefalinger med hensikt å bygge opp kompetanse rundt thorium og kjernekraft, kartlegging av ressurser osv. Statsråden har sendt rapporten ut på bred høring, og mange ulike grupper bruker nå mye tid på å utarbeide grundige høringsinnspill. I enkelte intervju med statsråden skapes det derimot et inntrykk av at rapporten og høringsinnspillene vil bli lagt i en skuff uten og legges frem for Stortinget.

Kan statsråden bekrefte at rapporten vil forelegges Stortinget i egnet form?


Les hele debatten